General Management > Generalisten tijdelijk alternatief

Veelzijdige generalisten worden veel gevraagd.

Een crisis freelance senior manager moet voor oplossingen kunnen zorgen.

Dank zij zijn uiterst actueel persoonlijk netwerk kan hij zich op korte tijd degelijk inwerken als algemeen directeur. Affiniteit met de opdrachtgever en het bedrijf en haar producten, klanten en diensten zijn uiteraard essentieel.

Om als algemeen directeur te kunnen functioneren is een bezorgde attitude onontbeerlijk. Grote ervaring, flexibiliteit en inlevings-en aanpassingsvermogen zijn vanzelfsprekend onmisbare kwaliteiten om efficiënt ad interim als generalist te kunnen functioneren.

Bovendien zijn al deze basiseigenschappen noodzakelijk om bijvoorbeeld ook de personeelsproblematiek snel in zijn juiste context te kunnen plaatsen. Administratie, boekhouding, fiscaliteit, ICT, marketing en verkoop, voorraadbeheer, financieel inzicht, personeelszaken, veiligheid, vakbonden en juridische aspecten enz. zijn voor een B&P senior interim manager geen onbekend terrein.