Supply Chain management > Just in time

Just In Time

Just In Time is een werkwijze die valt onder de verantwoordelijkheid van de Supply Chain Manager.

Door JIT toe te passen krijgt men een optimale afstemming tussen de logistieke stromen en het productieproces.

Hierdoor worden interne voorraden tot het minimum herleid. Benodigdheden in het productieproces worden precies op tijd aangeleverd, waardoor (tussentijdse) opslag overbodig wordt. Er kan worden bespaard op bijbehorende kosten, zoals voorraad- en verhandelingskosten.

Bij deze methodiek wordt er uitgegaan van het leveren van de juiste goederen en de juiste kwaliteit, tegen de juiste prijs en op het juiste moment in de juiste hoeveelheid.

Een kleine verstoring in de aanlevering kan grote gevolgen hebben voor de bevoorradingsketen binnen het proces van de afnemer.

Voorraadsystemen maken het echter mogelijk de JIT methodiek goed te laten verlopen, ondermeer door interactie tussen verschillende databases in real-time. Het ganse productieproces moet nauwkeurig aansluiten.