Financial management

Freelance financial manager

De tijdelijke financieel manager kan verantwoordelijk zijn voor het ganse gebeuren in de financiële en administratieve afdeling.

Naast de vele financiële aspecten worden hierbij de administratieve processen nauwgezet in het oog gehouden.

Het is dankzij een goede en efficiënte administratie dat men een vinger aan de pols heeft in het bedrijf. Ook knelpunten op andere afdelingen komen zo aan het licht en kunnen door een doortastende ingreep snel verholpen worden.

De financiële positie, het tijdig betalen van facturen en salarissen, zijn belangrijke management tools voor een degelijk bestuur.
Uiteraard bestaat het financieel beheer uit verschillende deelaspecten. Er kan dus ook  beroep gedaan worden op een objectieve freelance financieel manager of een freelance controller voor een evaluatie bij een organisatie of een reorganisatie.
Een splitsing, een acquisitie of een fusie kunnen een onderdeel zijn van een specifiek takenpakket.

Deze opdrachten kunnen met een objectieve en   correcte evenwichtige analyse en aanpak een traumatisch slechte ervaring voorkomen en vermijden dat geen enkele betrokken partij zich uiteindelijk in dit soms pijnlijk en gevoelig proces goed kan voelen.

Tevens de afdeling boekhouding en de credit en collection (debiteuren administratie) aansturen. Financiële analyses, funding-financieringen, diverse bankrelaties onderhouden, business  analyses en KPI’s kunnen bijdragen bij een financieel project.  Op regelmatige basis kunnen audits noodzakelijk  zijn hetzij door de freelance FAM of in samenwerking met externe audit-en adviesbureaus.

De interim financieel manager zal voortdurend waken over de globale rentabiliteit en de opvolging van alle procedures en processen binnen de onderneming.
Als controller is hij verantwoordelijk voor de maand-, kwartaal en jaarverslagen die periodiek en op regelmatige wijze worden opgesteld en gerapporteerd op directie- of bestuursvergaderingen.

Het opstellen van de budgetten , winst-en verliesrekeningen (P&L) en consolidatie van de balansen behoren tot zijn takenpakket.  Hierbij adviseert de freelance financieel manager of geeft leiding aan een team financieel administratieve medewerkers, waarbij ook de crediteuren en debiteuren administratie.