Project management

Project  Manager

De projectmanager begeleidt diverse projecten binnen een vastgelegde periode en criteria. Als interim manager is hij hierbij verantwoordelijk  om een éénmalig project tot een goed eindresultaat te brengen. Het is nooit een voor de hand liggende routine job.

Vaak moet er op een creatieve manier gewerkt worden. Hierbij zijn de ervaring in gelijkaardige opdrachten, de specialisatie,  de flexibiliteit en het kunnen beroep doen op de expertise van een uitgebreid eigen netwerk die snel en vooral efficiënt voor de juiste beslissingen kunnen zorgen.

Een project verloopt in meerdere fasen. Afspraken over doelstellingen en randvoorwaarden worden vastgelegd. Het voorziene beschikbaar budget en de opgelegde deadlines spelen hierbij een cruciale rol. Alles wordt vastgelegd in een projectplan dat wordt goedgekeurd door de directieleden van de opdrachtgever.

Daarna moet er duidelijke afspraken worden gemaakt met het intern lijnmanagement en het samen te stellen projectteam. De project manager zal een team medewerkers begeleiden, motiveren en aansturen. Hij gaat steeds systematisch en resultaatgericht te werk en volgt, indien gewenst, specifieke methoden, zoals bv. Prince2  en Lean Six Sigma.
 De freelance projectmanager neemt verschillende taken waar.

Hij is de ontwerper en verantwoordelijke uitvoerder van het projectplan. Vervolgens bewaakt hij de planning en kijkt voortdurend na of deze kan aangehouden worden. Stressbestendigheid is een strikt noodzakelijke vereiste. Tevens zal hij optreden als spreekbuis van het team om met presentaties de directieleden regelmatig op de hoogte houden van de situatie en de vooruitgang.

Als coach van het team zal hij de medewerkers begeleiden en deskundig aansturen. Vaak moeten risico’s worden ingeschat en alternatieve oplossingen aangeboden. Hij is steeds de expert waarop beroep wordt gedaan.

De tijdelijke project manager wordt ingezet daar waar de gepaste competentie en beschikbaarheid niet voorhanden is.

Als gedreven freelancer geeft hij, uiteraard, de voorkeur aan een passend en correct flexibel uurrooster.