Supply Chain management

De freelance supply chain manager beheerst en kent tot in de kleinste details de goederenstroom in de volledige toevoerketen.

Bij het opmaken van de supply chain planning wordt er rekening gehouden met de toekomstige vraag, wanneer en welke capaciteit nodig is en welke materialen moeten aanwezig zijn. Een optimale communicatie tussen de verschillende schakels in de keten met er voor zorgen dat alles op tijd “JIT” (Just in time) wordt aangeleverd. Dit kan zijn zowel binnen het eigen bedrijf (ERP) of een magazijn (WMS) als naar de verschillende toeleveranciers.

De basisverantwoordelijkheid bestaat uit het dagelijks plannen van de toekomstige vraag, het beheren van de voorraad, wanneer en welke hoeveelheid productiecapaciteit moet gereserveerd worden en dit gekoppeld aan de optimale productievolgorde.

De SCM beheerst deze ganse flow. Van klantorder, toewijzing aan een product, de order picking, het laden van de vrachtwagen tot de aflevering. Dankzij de aansturing met de aangepaste software maakt het mogelijk dit gestroomlijnd en vlot te laten verlopen. De supply chain manager zal met een flexibel uurrooster de nodige soepele diplomatie aan de dag leggen. Hij voelt zich thuis in het lezen en berekenen van de forecast of het aanvullen van de productieplanning, het uitwerken van het voorraadbeheer en financiële kosten, het transportbeheer en de distributie- en netwerkplanning.

De distributielogistiek leunt vaak aan bij de functie van de SCM: de haven, het transport per vrachtwagen, het containervervoer, spoor of de binnenscheepvaart zijn zaken die geen onbekend terrein zijn. Kennis over opslag en behandeling van goederen, moderne technologie en het internationaal handelsverkeer behoren tot het dagelijkse takenpatroon en leefwereld.