Supply Chain management > Managers talk

Citaat freelancer LP :

‘After building up my experience for almost 20 years in apparel, sportswear and consumer electronics, I started up my own consultancy/interim management company.  I am a professional with a track record of achievements in different business areas: end-to-end supply chain, manufacturing, sourcing, distribution, logistics, product development, retail, M&A and systems.

My core strengths are business model and strategy development, PMO, project management, change management, people management and integration support in complex and international environments.

My successes have always been a result of my analytical, practical and hands-on approach’.

Supply manager ervaring TVdZ:

Meer dan 25 jaar ervaring in internatale supply chain mangement, magazijnen, transport, customer service, toegevoegde waarde activiteiten in de logistiek en verandering management,  optimalisatie van afdelingen, organisaties.

  • Opzetten van diverse magazijnen (> 35.000m2), vanaf tekening tot realisering
  • Operationeel aansturen van de vloer 24 /7 dagen per week organisaties met  > 400 fte
  • Transport netwerkopzetten EMEA en transportafdelingen aansturen, import en export> 200 vrachtwagens per dag, fijn distributie naar eindklanten, weg, zee en luchttransport
  • Custome service afdelingen opzetten en leiden > 40 fte
  • Return logistics en Spare parts netwek opzetten EMEA
  • Outsourcing of insouring van afdelingen of activiteiten
  • Aankoop  van grondstoffen, bulk , halffabrikaten en verpakkingsmaterialen. (food, hight tech)
  • Aansturing extene dienstverleners 3pl en 4 pl.(outsourcing.)
  • Ondersteunen (supporting) van sales activiteiten en ontwikkeling van nieuwe en bestaande klanten, met offertes en presentaties.