Marketing management > Marktonderzoeker

Waar voorheen producten al helemaal ontwikkeld waren voordat er een marktonderzoek plaatsvond, staan marktonderzoekers nu aan de basis van nieuwe producten of diensten.

Op de marketing- of onderzoeksafdeling van een bedrijf, doet hij onderzoeken naar afzetmarkten, producten en/of diensten van de opdrachtgever. Zo moet de marketresearcher nagaan hoe nieuwe producten of diensten het best worden ontwikkeld of in de markt gezet. Een planmatige aanpak is een noodzaak.

Deze marketinganalist zal eerst bepalen hoe hij aan de juiste gegevens kan geraken. Dit kwantitatief onderzoek gebeurt aan de hand van steekproeven, gerichte interviews of analyse van verkoopresultaten of externe databases.

Ook kwalitatief onderzoek is geen onbekend terrein voor de analist.

Inzicht in het consumentengedrag is een factor die steeds meetelt in de analyse.

Verzamelde informatie wordt verwerkt in een eindrapport, opgesteld volgens de juiste structuren.

Uiteraard worden conclusies en aanbevelingen goed onderbouwd.