Financial management > Financial controller

Freelance financial controller

Deze expert in het financieel economisch gebeuren van het bedrijf, geeft leiding aan de financiële administratie. Hij geeftrechtstreeks informatie en adviezen aan directie en het management betreffende de financiële aspecten.

De controller coördineert de planning en controle cyclus, doet aan periodieke financiële rapportering, draagt bij aan investeringsanalyses en interne kostenverrekening.

Daarnaast houdt hij toezicht over balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen.

Hij bewaakt de financiële positie en resultaten van het bedrijf. Deze functiehouder beheert vaak de informatiesystemen en zal toezien op procedures en administratieve systemen.