Project management > Projectplan

Projectplan

Projectplan wordt ook het plan van aanpak genoemd. Het is een belangrijk onderdeel voor de sturing van het project, en verdient zijn tijd en waarde voor het maken ervan bij de uitvoering van het project al snel terug.

Een goed projectplan zal in meer of mindere mate minimaal de volgende onderdelen moeten bevatten: doelstelling,  aanpak, kerngegevens, werkschema’s, toewijzing van verantwoordelijkheid, samenvattingen, projectresultaat en projectopvolging.

Vele aspecten worden beschouwd:

  • Raming van kosten, kwaliteitseisen, organisatie, communicatie, tijdsplanning, risicoanalyse;
  • Bij het opstellen van een goed projectplan komen alle relevante onderdelen aan bod die binnen het project van belang zijn. Samen met het projectteam worden de zaken besproken en opgesteld, waarna er een duidelijk dossier kan worden gepresenteerd aan de opdrachtgever;
  • In het plan wordt aangegeven wat er van het projectresultaat verwacht wordt, met als onderbouwing alle beheersmatig aspecten en een inventarisatie van de risico's;
  • In het plan wordt ook aangegeven wat specifiek niet bij het resultaat van het project hoort. In feite moeten alle onduidelijkheden weggenomen zijn, waarna de opdrachtgever akkoord kan geven voor de uitvoering volgens het plan;
  • De kwaliteit van een project wordt gewaarborgd door het stellen van de juiste eisen en het toepassen van onderdelen, waarbij de projectleider, het projectteam, de organisatie en de procedures allemaal kunnen bijdragen aan succesvolle projectrealisatie.