Specifieke vakgebieden

De hierna vermelde vakgebieden en domeinen zijn geëvolueerd tot zeer specifieke, actuele  en gespecialiseerde vakgebieden in de hedendaagse organisatie-en bedrijfswereld. In het BRITT&Partners bestand beschikken wij over een aantal profielen met ervaring en expertise in volgende domeinen: 

  • Freelance ICT (project) Manager: Freelance ICT project managers zijn veelvuldig gevraagd om diverse ICT projecten te begeleiden en applicaties te ontwikkelen en te implementeren. 
  • Freelance Productiemanager: Een interim of freelance productiemanager is de onmisbare schakel om de verantwoordelijkheden op de werkvloer over te nemen als bekwame vervanger van een tijdelijk niet beschikbare productiedirecteur.  Een resultaatgedreven ervaren team manager, doorgaans met een technische of product gerelateerde achtergrond, moet zo vlug en naadloos mogelijk voor het zo noodzakelijke brugmanagement  zorgen. 
  • Freelance HR Management en Organization Development: Een HR Manager is als personeelsdirecteur en personeelsverantwoordelijke de aangewezen vertrouwenspersoon voor alle personeelsgebonden materie binnen de onderneming of organisatie. Zowel op sociologisch als humanitair vlak, moet de HR verantwoordelijke alle arbeidsmodellen begeleiden, omstandigheden en onderlinge verhoudingen  optimaliseren, valoriseren en harmoniseren. De loonpolitiek en      -administratie behoren tot de kernverantwoordelijkheden van de HR manager. De globale organisatie-en werkingsstructuur, de relaties met vakbondsorganisaties en ondernemingsraden, de interne personeelsrelaties behoren eveneens tot zijn opdracht. Onze HR management consultants kunnen bovendien in geval van een aanslepende loon- of organisatieproblematiek ook perfect een audit of doorlichting van het bedrijf op personeels- en organisatiegebied uitvoeren.
  • Freelance Security Manager:  Het beheer van veiligheid (security) in de brede zin van het woord wordt in een onderneming of organisatie steeds meer als een primair noodzakelijke basisactiviteit ervaren. Een veilige werkomgeving van alle medewerkers staat hierbij centraal.
  • Juridische begeleiding: De complexiteit en voortdurende aanpassingen van het handels-en arbeidsrecht en de sociale en fiscale wetgeving maken een adequate juridische begeleiding steeds meer een prioriteit. B&P beschikt over de juiste profielen die zich kunnen inleven in deze algemene bedrijfsproblematiek. 
  • Niche vakgebieden: Enironment, Health and Safety (EHS) management, Facility/Fleet management, Kwaliteits- en certificatiemanagement.