Supply Chain management > Supply chain planning

Planning management gezocht

In gevolge een goede planning van productielijnen, de distributie van afgewerkte producten binnen het eigen bedrijf of binnen een netwerk van verschillende distributiecentra, wordt er naar een voortdurende verbetering van de Supply Chain gestreefd.

Hiervoor dient er dagelijkse een opvolging van bestaande voorraadniveaus te worden gemaakt (order management). Daarnaast de nodige maatregelen genomen om het bestelde productgamma tijdig te ontvangen, in samenwerking met sales, logistiek team (warehouse/transport) en finance.

Er moet worden ingespeeld op een potentiële achterstand en/of overtollige producten binnen het warehouse.

Het coördineren en inspelen op de voorraadniveaus tussen verschillende internationale distributiecentra dmv de nodige forecasts, zijn noodzakelijk. Het analyseren van de nodige KPI’s: waarde voorraad, relatie customer service – sales, forecasts,... dragen bij in de planning.