Supply Chain management > Transport en logistiek

Logistiek beheerder met ervaring gezocht

Het transport is een echte pijler voor een goede relatie met de klanten. Om dit in goede banen te leiden zal men bestellingen in homogene loten hergroeperen en op elkaar afstemmen van het transportaanbod.

De verwachtingen van de laadbedrijven wordt bestudeerd. Aanpassing van de capaciteit aan de werklast wordt constant opgevolgd. Onder transportbeheer valt ook de traceerbaarheid van de zendingen. Optimalisering van de transportkosten via een betere benutting van de laadcapaciteit en een betere toewijzing van de opdrachten aan de transporteurs zijn een gevolg.

Door vermindering van de administratieve lasten (opvolging, facturatie, geschillen,...) en beter onder controle houden van het transportbudget (gedetailleerde opvolging en analyse van de budgetten,...) zal een bijdrage leveren aan de resultaten van het bedrijf.

De Supply Chain KPI’s zijn een handige tool voor aansturing van de logistiek .